Accesati Producatori Cursuri Forum Contact Prima pagina Cos cumparaturi  
Newsletter

Echipamente
Service


Producatori

Termeni si conditii pentru utilizarea www.xsport.ro

Utilizarea acestui site este conditionata de respectarea conditiilor generale de acces si utilizare detaliate mai jos („Conditii generale”) precum si de respectarea ansamblului de legi aplicabile. Atunci cand accesezi site-ul, cand il parcurgi si utilizezi, accepti implicit si neconditionat Conditiile Generale, care prevaleaza asupra oricarei alte intelegeri pe care ai putea sa o ai cu WWW.XSPORT.RO prin persoana juridica care il opereaza, cu toti membrii retelei sale comerciale sau numai cu unii dintre acestia.

Drepturi de autor

Informatiile cu privire la detinatorul siteului pot fi obtinute de la Romanian Top Level Domain. Fotografiile, textele, sloganurile, imaginile, precum si toate lucrarile integrate in acest site sunt proprietatea XSPORT.RO sau a unor terti care au autorizat XSPORT.RO sa le utilizeze. Produsele prezentate in acest site sunt protejate in conformitate cu dispozitiile legale referitoare la dreptul de autor si drepturile conexe, precum si la protectia desenelor si modelelor industriale.

Reproducerile, pe hartie sau digitale, ale site-ului sus mentionat si/sau ale lucrarilor si/sau ale produselor care sunt prezentate pe site sunt autorizate cu conditia ca acestea sa fie destinate unei folosinte strict personale, excluzand orice utilizare in scopuri publicitare si/sau comerciale si/sau de informare, astfel incat sa se conformeze dispozitiilor legislative privind proprietatea intelectuala.

Cu exceptia dispozitiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare partiala sau integrala a site-ului, indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, a diverselor produse prezentate, fara a se fi obtinut in prealabil acordul XSPORT.RO, este strict interzisa si constituie infractiune ce se pedepseste conform legislatiei in vigoare.

Drepturi de marca

Numele XSPORT.RO, logo-ul XSPORT, precum si produsele si serviciile care-i sunt asociate, sunt marci inregistrate de catre XSPORT.RO. Alte marci sunt de asemenea mentionate; ele sunt teoretic identificate printr-o majuscula. Acestea sunt folosite de XSPORT, fie cu autorizatia titularului, fie ca simpla indicare a unor produse sau servicii.

Alte marci sunt de asemenea mentionate; ele sunt teoretic identificate printr-o majuscula. Acestea sunt folosite de XSPORT.RO, fie cu autorizatia titularului, fie ca simpla indicare a unor produse sau servicii.

Reproducerea, imitarea, utilizarea sau aplicarea acestor marci fara a fi obtinut in prealabil autorizatie de la XSPORT.RO sau de la titularii respectivi constituie infractiune ce se pedepseste conform legilor in vigoare.

Informatii despre produse

Aceste pagini constituie o prezentare generala a gamei de produse comercializate de XSPORT.RO pe teritoriul Romaniei. Imaginile produselor de pe site sunt cu titlu de prezentare si nu atrag responsabilitatea XSPORT.RO sau a persoanei juridice care opereaza acest domeniu de internet.

XSPORT.RO si persoana juridica care opereaza domeniul de internet isi rezerva dreptul de a modifica/actualiza informatiile ce figureaza in prezentul site pe internet, mai ales pe cele referitoare la caracteristici si preturi, in orice moment, fara preaviz, tinand cont de trasatura interactiva a site-ului, fara ca aceste modificari/actualizari sa angajeze responsabilitatea XSPORT.RO sau a persoanei juridice care opereaza domeniul de internet, a membrilor retelei sale sau a angajatilor sai.

Limitarea responsabilitatii

Utilizatorul foloseste site-ul pe riscul propriu. In nici un caz, XSPORT.RO sau persoana juridica care opereaza domeniul de internet, afiliatii sai si/sau membrii retelei sale, fiecare in parte sau impreuna, nu vor putea fi facuti responsabili pentru daune directe sau indirecte si in special pentru prejudiciul material, pierderea de date sau de program, prejudiciul financiar, rezultand din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Continutul site-ului este prezentat fara nicio garantie, de nicio natura.

Informatiile asupra produselor, caracteristicilor si preturilor acestora corespund unei definitii la momentul redactarii lor sau al actualizarii diverselor pagini ale site-ului.

Accesul la produsele prezentate pe site poate face obiectul unor restrictii. Trebuie deci sa va asigurati ca legea tarii de unde se stabileste conectarea va autorizeaza sa ne accesati site-ul.

Drept aplicabil

Orice litigiu in legatura cu sau decurgand din clauzele acestor Conditii Generale (Termeni si Conditii) sau din accesarea/functionarea/disfunctionalitatea site-ului este supus dreptului roman. Limba oficiala a site-ului este limba romana. In caz de litigiu, numai instantele romanesti sunt considerate competente.

Actualizarea conditiilor generale

XSPORT.RO si persoana juridica care opereaza domeniul de internet isi rezerva dreptul de a modifica si actualiza in orice moment accesul la site, precum si Conditiile Generale. Aceste modificari si actualizari sunt aplicabile utilizatorului de indata ce au fost postate pe site; prin urmare, utilizatorul trebuie sa se raporteze in mod regulat la aceasta rubrica pentru a verifica Conditiile Generale in vigoare.

 

Aranjamente florale nunta
cursuri scufundari padi
Internet Provider
Copyright © 2004-2015 Xsport.ro